Polityka Prywatności

 

Spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe osób korzystających z serwisu www.twojewino.pl (dalej: Serwis), a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest właściciel Serwisu prowadzonych pod adresem twojewino.pl, czyli: Frozo Sp.J. G.Walczewski, J.Bachleda-Księdzularz S.Kociołek ul. Ustup 5c 34-500 Zakopane nip 736-14-90-058

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: maciejnajbor@twojewino.pl

Jakie dane zbieramy?
1. Dane niezbędne do skorzystania z usług i towarów oferowanych przez Serwis imię nazwisko, telefon, mail, dane adresowe, dane do rozliczenia, dane odbiorcy towaru.
2. Dane niezbędne do odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzu kontaktowym.
3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji osób odwiedzających stronę (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu oraz prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
1. Dane klienta oraz dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych klienta w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. Odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie relacji z klientem. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z klientem.
3. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
Komu są przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, hosbngodawca, firmy obsługujące Administratora pod względem IT.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez Administratora zamówionych usług.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach markebngu bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje
Zebrane przez Administratora dane osobowe przechowywane są również poza terenem EOG, w Stanach Zjednoczonych, które na mocy „Tarczy Poufności” zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa danych co kraje Unii Europejskiej. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

 

1
Czy posiadasz 18 lat? Ta strona wymaga, abyś miał ukończone 18 lat. Potwierdź swój wiek, aby wyświetlić zawartość lub kliknij „Wyjdź”, aby wyjść.